Learning Activity – Shooting in Low-Light Conditions

Screenshot 2015-01-27 22.39.03

1. For å ta bilder i høy kvalitet i mørke omgivelser vil jeg ha lukkertiden så lav som mulig med kamera på et stativ. Jeg vil at blenderen skal ha stor åpning, så lite tall som mulig. Ulempen med å ha lav lukkertid er at lys(lamper, huslys i bakgrunnen osv) kan forstyrre bilde fordi det blir overeksponert på disse punktene. ISO’en vil jeg ha høy, men ikke for høy fordi bilde blir mer kornete jo høyere den er. Hvitbalansen kan endres på i RAW-format i Adobe Bridge i etterkant. Blits er en ulempe å bruke fordi man får bare med objektet som kamera fokuserer på, alt annet blir sort(noen ganger en fordel også sikkert). Blits kan også gi sterke skygger i mørket. Jo bedre linse du har jo mer kan du stille på blenderåpningen slik at man kan slippe inn mer lys.

 

Learning Activity – Focusing on Design With a Conscience

Sheppard Fairey

“Frank Shepard Fairey is an American contemporary graphic designer and illustrator who emerged from the skateboarding scene. He first became known for his ‘Andre the Giant Has a Posse’” (…OBEY…) (www.obeygiant.com) sticker campaign, in which he appropriated images from the comedic supermarket tabloid Weekly World News. His work became more widely known in the 2008 U.S. presidential election, specifically his Barack Obama «Hope» poster. The Institute of Contemporary Art in Boston calls him one of today’s best known and most influential street artists. His work is included in the collections at The Smithsonian, the Los Angeles County Museum of Art, the Museum of Modern Art in New York, the Museum of Contemporary Art in San Diego, the National Portrait Gallery in Washington, the Virginia Museum of Fine Arts in Richmond, and the Victoria and Albert Museum in London.

Analyse his poster for the 2008 U.S. Presidential Election and give your opinion on the use of style and its efficacy. Also critique the use of pastiche and typography.
Write one page (about 350 words) on your opinion of this design and substantiate your answers with examples.

Barack_Obama_Hope_poster

Referanser: http://www.e-ir.info/2010/06/28/the-visual-culture-in-politics-the-obama-“progress”-poster/

http://www.ukessays.com/essays/cultural-studies/hope-poster-by-shepard-fairey-cultural-studies-essay.php

http://en.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama_%22Hope%22_poster

Learning Acitivity – Focusing on Pioneering Designers

Objetiv observasjon

Gjennom intervjuet, Marian nevner, «When I worked at Digitopolis, I was working almost entirely on the computer, basically the computer and with photography. And now I am using a wide variety of materials, sometimes still involved with a computer and sometimes just with the materials themselves. But having a space like this allows me to obviously store them all, and to work on these various surfaces in different media.»

Hva er din mening om bruk av datamaskinen kombinert med ulike medier? Skriv en side (350 ord) med din mening om betydningen av media og design, og hvordan du tar i bruk  datateknologi.

I dag sitter vi veldig mye på datamaskinen, kanskje for mye. Når man sitter å jobber på datamaskinen er det lett å bli distrahert av alle mulighetene vi har. Som for eksempel at man klikker seg inn på en reklame når man egentlig var på utkikk etter noe annet. Jeg syns at bruk av papir, blyant, saks, lim osv er en god måte å utvikle seg kreativt, og jeg føler også at det er ganske sunt for seg selv. Jeg liker veldig godt å male og høre på musikk, eller tegne. Når jeg gjør det glemmer jeg helt tiden og kan jobbe med fullt fokus på ideen min uten at jeg blir distrahert.

Learning Activity – Research on Late Modernism

Reasearch på SWISS Internasjonal stil

SWISS design kommer fra Sveits og ble utviklet på 1940 tallet. Utviklingen som oppstod mellom 40 og 50 tallet er mye av grunnlaget av grafisk design på midten av det 20. århundre. Stilen er ofte referert til navnene den «internasjonale Typografiske stilen» eller den «Internasjonale stilen». Stilen er anført av designerene Josef Müller-Brock på Zurich School of Arts and Krafts og Armin Hofmann ved Basel School of Design. Plakater var den beste kommunikasjonsformen på den tida og derfor var plakat design mest brukt. Det var fokus på typografi da den var det viktigste kommunikasjonsformen på plakatene. Enkle sans serif fonter som Helvetica, Univers og Frutiger ble brukt med store kontraster mellom fontens størrelse og tykkelse. Grid ble brukt i designet og plakatene skulle ha enkle oppsett. Budskapet skulle formidles på en effektiv måte, derfor ble enkel typografi sammen med fotografier på en flat overflate med få farger brukt.

Påvirkninger på SWISS Internasjonal stil

På grunn av at stilen ble utvikla etter 2. verdenskrig da økonomien startet å øke igjen ble det fokusert på effektiv reklame. Den mest effektive måten å kommunisere budskapet på var å bruke fotografi av produktet sammen med enkel typografi.

Josef Müller-Brock på Zurich School of Arts and Krafts var en ledende teoretiker og designer av SWISS stilen og står for objektiv, radikal minimalistisk geometrisk design. Han oppfant grid systemet, og ønsket orden og system i designet hans. Budskapet skulle være tydelig og klart. Han så viktigheten i å bruke farger på en meningsfull måte.

Armin Hofmann ved Basel School of Design var med å utvikle SWISS stilen, rett og slett at kommunikasjon var hovedmålet med grafisk design. Han prøvde nye teknikker med bilder og tekst, fotomontasje og prøvde seg frem med ulike komposisjoner med sans serif typografi. Han mente at plakater var den beste måten å kommunisere på.

Ernst Keller(1891-1968) var en stor sveitsisk grafisk designer som underviste studenter ved kunstskolen «School of Applied Art» Han lærte ikke elevene om SWISS design, men han fikk elevene sine til å filosofere over det. En sjenert mann som skydde personlig publisitet, unngikk han en gjenkjennelig stil så foretrakk i stedet å nærme hver design utfordring innenfor kravene til sine individuelle behov.

Analyse på SWISS Internasjonal stil

The Zurich School of Arts and Krafts og The Basel School of Design var de skolene som utvilket stilen SWISS.

Zurich School of Arts and Krafts arbeidet med objektiv, radikal minimalistisk geometrisk design. Grid systemet kom til fokus. Budskapet skulle være tydelig og klart. Det var  viktig å bruke farger på en meningsfull måte.

Basel School of Design var kommunikasjon en av de viktigste målene. Nye teknikker med bilder og tekst, fotomontasje og ulike komposisjoner med sans serif typografi ble utviklet. Plakater var den beste måten å kommunisere på.